Adatok és Fogalmak

Étterem
üzemeltetője:

Cégnév

Rosta Zoltán Zsigmond egyéni
vállalkozó

Székhely

2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u.16.

Adószám

65734128-2-33

Fogalmak

Étterem: A szolgáltatást nyújtó vállalkozás; telephely: Zorba Gyros Bar, 2600 Vác,
Dr, Csányi László krt. 52. telefon: 06 70 946 29 04

Honlap: A vállalkozó által üzemeltetett weboldal: www.zorbagyrosvac.hu.

Felhasználó: A Honlapra látogatott látogató, vásárló és vagy természetes személy.

Kártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések az OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak
meg.  A szolgáltatást az OTP Mobil
Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt.17-19; ugyfelszolgalat@simple.hu;
tel: +36 1/20/30/70 3 666 611) biztosítja.

Elektronikus Szerződés Megkötése

A Honlapon keresztül történő rendelés során kétoldalú elektronikus
szerződés jön létre a Felhasználó és a kiszállítást lebonyolító Étterem között.
A szerződés tárgya a Felhasználó által leadott rendelés feldolgozása és a
Felhasználó hosszútávú kiszolgálása.

A szerződés a Felhasználó által önként, a rendelési folyamat befejezésével
jön létre az étteremmel.

Rendeléseket a honlapon feltüntetett időszakban lehetséges leadni.

Felhasználó joga és
kötelezettsége

A Felhasználó köteles a Honlap használata során minden adatot a valóságnak
megfelelően megadni. Minden hibásan átadott adatért a Felhasználó a felelős,
így az Éttermet nem terheli semmilyen kötelezettség vagy bírság, ha a téves
adatok miatt sikertelen a kapcsolatfelvétel és/vagy a Rendelés kézbesítése.

A Felhasználó adatainak kezelése az étterem Adatvédelmi elvei alapján
történik.

A Felhasználó rendelésének véglegesítésével megbízza az Éttermet, hogy
készítse el és szállítsa ki a rendelést, a megrendelésre vonatkozó részletek
alapján, melyet a Felhasználó hagyott jóvá.

A Felhasználó az általa megrendelt tételeket köteles az Étteremtől átvenni,
amennyiben a megrendelés az általa megrendelt módon került kézbesítésre. A
Rendelés véglegesítését követő 5 percen belül mondható le telefonos értesítésen
keresztül, az elérhetőség a Honlapon található. Amennyiben az Étterem nem a
Felhasználó által megrendelt módon kézbesíti a megrendelést, a Felhasználó nem
köteles azt átvenni, panasszal élhet.

A Felhasználó a megrendelt tételeket az Étteremnek a rendelése során
megjelölt fizetőeszközzel köteles kifizetni.

Étterem joga és
kötelezettsége

A Étterem árgaranciát vállal arra, hogy a Honlapon közzétett árai
megegyeznek az általa üzemeltetett vállalkozás áraival. Köteles tehát a
Felhasználó a bárhol máshol közölt legalacsonyabb áron, a tőle telhető
legmagasabb színvonalon kiszolgálni.

A Rendeléseket a Felhasználótól kapott rendelési adatoknak megfelelően, a
Honlapon szereplő szállítási feltételeket betartva teljesíti. Az Étteremre
visszavezethető hiányosságok esetén az Étterem beismeri hibáját, kárpótolja a
Felhasználót.

Amennyiben az Étterem pillanatnyi kapacitása nem elegendő a Felhasználó
kiszolgálására és előre láthatóan nem tudja teljesíteni a Rendelést, azt
köteles a Felhasználóval a teljesíthetetlen rendelés elfogadása előtt közölni.

A Honlapon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos panaszokat az
Étterem köteles kezelni. A szerződés tárgyát képező Rendelés részleteit az
étterem eltárolja, hogy vitás kérdésekben elősegítsék a megállapodást.

Reklamáció

Az esetleges reklamációkat a 06 20 9658 429-es telefonszámon, vagy az
rostazoltan68@gmail.com e-mail címen lehet jelezni. Bár a problémák megoldásának
ideje azok forrásától függ, az Étterem mégis törekszik rá, hogy minél hamarabb
el tudja hárítani a kellemetlenséget. 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Rosta Zoltán Zsigmond egyéni vállalkozó által működtetett és üzemeltetett
www.zorbagyrosvac.hu és az egyéb csatornaként használt aloldalak és honlapok,
mint az éttermek saját domain címén üzemeltett rendszerek és az egyéb partner
cégek saját weboldalai, mint www.fairfood.hu, www.pizzza.hu (a továbbiakban:
“Honlapok”) elérhető információs társadalommal összefüggő
szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt adatok tekintetében az adatok kezeléséről
és az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről.

A Honlap használatának megkezdésével a Honlapra látogató felhasználók (a
továbbiakban: “Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban (a továbbiakban: “Tájékoztató”) foglalt valamennyi
feltételeit, ezért kérjük, hogy a Honlap használata előtt figyelmesen olvassa
végig a jelen Tájékoztatót.

1.) Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a honlapot üzemeltető Rosta Zoltán Zsigmond egyéni vállalkozó

Postázási cím: 2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u. 16.

E-mail cím: info@zorbagyrosvac.hu

Telefonszám: +36/20 965 84 29

2.) Felhasználók által
kifejezetten megadott adatok kezelése a Honlap használata során

A Felhasználók rendelés leadása közben, illetve a regisztráció során vagy
egyszerűen csak a Honlap használata közben lehetőségük van megadni adataikat,
hogy a Honlap szolgáltatásait igénybe tudja venni. Az oldalon való rendelés
leadása közben nem szükséges a regisztráció, de a személyes adatok tárolása ugyanúgy
szükséges a rendelés kiszállítása miatt.

Rendelés leadása és regisztráció közben a következő személyes adatok
megadása szükséges: Teljes név, Telefonszám, Email cím, Szállítási cím
(város, kerület, utca és házszám)
.

3.) Adatkezelés célja
és időtartalma

Az Adatkezelő a Honlapokon elérhető szolgáltatások nyújtásához és a Honlap
felhasználói élmény javításának kapcsán a következő célokra használja fel az
adatokat:

a.) A Honlapokon történő regisztráció és rendelés során: Az adatkezelés
célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Honlap
üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, valamint kapcsolattartás, és a
későbbi számlázás, elszámolhatóság.

b.) Felhasználói adatok a rendelés leadása után is tárolásra kerülnek a
számlázás, a későbbi jogviták és egyéb szükséges vagy törvény által elvárt
tevékenységek miatt. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik, hogy személyes
adatait, ami a rendeléshez köthető minimum 8 évig tároljuk.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt
addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja
vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az
adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul
törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi
kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban
meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a
alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és
lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából
megőrzi.

4.) Személyes adatok
kezelése

A regisztráció, rendelés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az
Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje.
A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott
önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a
Honlapokon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.) Adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok
szerint jogosult.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi:

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott
Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a
személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6.) A Felhasználó
jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt
személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén –
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető
e-mailben az info@zorbagyrosvac.hu e-mail címen és postai levél útján a
következő postai címen: 2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u. 16. mindkét esetben a
személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a
kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, e-mailben
válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a
helyes adatokat) szintén az info@zorbagyrosvac.hu e-mail címen vagy a 2162
Őrbottyán, Csáky Miklós u.16. címen, mindkét esetben személyazonosságának
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést
haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban
értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy
zárolását – részben vagy egészben – az info@zorbagyrosvac.hu e-mail címén vagy
postai úton a 2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u.16. címen ingyenesen, indokolás
nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával.
Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik
az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető,
hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt)
napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás
iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén

b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.) a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

7.) Adattovábbítás 

Tudomásul veszem, hogy a Rosta Zoltán Zsigmond egyéni
vállalkozó (2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u.16.) adatkezelő által a(z)
https://zorbagyrosvac.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes
adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

8.) A Felhasználóktól
független nem személyes adatok gyűjtése

8.1.) Holnapok
használata közben gyűjtött adatok.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapokon kifejezetten nem ad meg saját magára
vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra
vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a
Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Honlap látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében
írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges
cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek
a Honlapok használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül – a Honlapok látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek
összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az
ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző
technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával
gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

a.) Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Honlap küld a
felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó
információkat tartalmaznak.

b.) Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más
adatokat is a Honlapok felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe
(pl. 111.222.44.02), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve
böngészőprogram típusa és verziója, a domain név, ahonnan a felhasználó a
Honlapra látogatott, valamint a felhasználó által, a Honlapon belül
meglátogatott aloldalak, a Honlapon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemezi ezeket
az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Honlapok azon területei,
amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan,
ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a
felhasználó igényei szerint is alakítsa.

9.) Hogyan használjuk
ezeket a nem személyes adatokat?

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a
Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen
adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, kivéve a
felhasználó beleegyezése után, a regisztráció vagy rendelés leadásakor.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a
Honlapot megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Honlap
látogatási adatok nyomon követése, és a Honlap használattal kapcsolatos
esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat
egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett
tartalmak a Honlapon), illetve jelszava megjegyzése céljából is
felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra,
hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Honlap funkcióit javítsa,
fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Honlap teljes
használatáról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a
Honlap használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve
elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai
adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök,
illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim
módon nyilvánosságra hozzon.

10.) Cookie-k
kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat
gyűjtsön Önről a Honlapok használatával összefüggésben, az internetböngésző
beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát,
vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Honlapon megjelenített tartalmak
nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos
szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként
a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Honlap felhasználó élményt sem tudja
így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

11.) Harmadik
személyek által elhelyezett Cookie-k

A Honlap tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek
olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak
kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is
elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy
hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a
felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet
küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által
meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés
tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

12.) Külső linkek

Az Adatkezelő a Honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért,
adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az
Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik
személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul
eltávolítja a Honlapról.

13.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján
továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság
követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy
ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint
azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő,
valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat
megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok
véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti
kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő
munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon
való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű
biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az
Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés
erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős
ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a
Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül
a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt
jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz
olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez
tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint
büntetett előéletre vonatkoznak.

14.) Jogérvényesítési
lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a
jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk
meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@zorbagyrosvac.hu e-mail címre, vagy a
2162 Őrbottyán, Csáky Miklós u.16. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való
jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel
rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi
CVIII. törvényben olvashatók.

15.) Egyéb
rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek
előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.